ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

E-mail: kaloniko@hotmail.com

tel (ΤΗΛ) +30 210 672 8051

Head Office:

E-mail: enquiries@frygroup.co.za
Export Enquiries: export@frygroup.co.za

Postal Address:
Fry Group Foods
PO Box 15770
Westmead
3608
KwaZulu-Natal
South AfricaPhysical Address:
8 Ficus Place
Mahogany Ridge
3608
KwaZulu-Natal
South Africa

Telephone: +27 31 700 3022/3
Fax: +27 31 700 2335